Karaman Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Karaman Ziraat Odası > İdari Bina & Laboratuvar

İdari Bina & Laboratuvar

Odamızın  idari binası, tahsilat-tahakkuk servisi, Genel Sekreter odası, konferans salonu, toplantı salonu, laboratuvar, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Meclis Başkanı odaları, çiftçi lokali ve 2 ayrı yemekhane içermektedir. Tahsilat-Tahakkuk servisimiz, üyelerimizin işlemlerinin yapıldığı ve takip edildiği birimdir.  Bu birimimizde üyelerimiz zaman kaybetmeksizin ve sağlıklı bir şekilde işlemlerini yaptırabilmektedir. 

Genel Sekreter Odası üyelerimizin doğabilecek problemlerini hızla çözebilmemiz, çiftçilerimizle birebir bilgi alış verişinde bulunabilmemiz için tahsilat tahakkuk servisindedir. Üyelerimizin resmi kurumlar, evraklar, tarımsal konularda danışma, bilgi alma gibi isteklerini Genel Sekreterimiz Derviş Ali DOKAY yerine getirmektedir.

Konferans salonumuz 300 kişi kapasiteli olup, bunun yaında 150 kişilik ve tekrar 50 kişilik olarak sunum ve toplantı salonlarımız bulunmaktadır. odamızın görsel olarak (sabit projeksiyon ve ses sistemi desteği ile) çiftçilerimize verdiği eğitimler, toplantılar, tanıtımlar, konferanslar gibi faaliyetler bu salonda yapılmaktadır. Ayrıca odamız dışındaki kurumlarda kendi ihtiyaçları doğrultusunda salonumuzun kullanımında bir engel olmaması halinde faydalanabilmektedir.

Laboratuvarımız Ziraat Odaları bünyesinde kurulan ilk laboratuvardır. Çiftçilerimizden ve Türkiye  genelindeki  Ziraat   Odaları'ndan  gelen   numuneler 17 farklı element açısından analiz edilmekte ve sonuçları analiz sahibi kişi veya Odaya teslim edilmektedir.